Jak na udržitelné podnikání v malé firmě

Plánování ve firmě
Nepředvídané události minulého roku postavily většinu firem v celém světe nad propast – pro některé podniky znamenala opatření spojená s krizí Covid 19 strmou cestu dolů, pro jiné příležitost se konečně zastavit, zamyslet a vzlétnou vstříc novým příležitostem.

Co tvoří rozdíl mezi první a druhou skupinou? Mimo jiné i skutečnost, zda firma podniká udržitelně. Je dokonce statisticky prokázáno, že ty podnikatelské subjekty, které nehledí jen na krátkodobý zisk a sledují zásady udržitelného podnikání dlouhodobě, jsou stabilní a mají větší šanci přežít krize. A to nejen tuto poslední, ale všechny krize, které tu v minulosti byly nebo v budoucnu opět přijdou.

Žijeme a podnikáme v době, kdy neomezený ekonomický růst byl donedávna hlavním cílem a měřítkem úspěšné firmy a pojem „udržitelnost“ se naprosto mylně spojoval zejména s velkými korporacemi, dobrovolnictvím a ekologií. Přitom filozofie udržitelného podnikání je důležitá a užitečná pro všechny subjekty, které se jakkoli podílejí na byznysu a vychází v podstatě ze zásad zdravého selského rozumu.

Jak na to jít jednoduše a prakticky v případě malé či středně velké firmy? Pro začátek doporučuji si položit otázku: Jak chci, aby moje firma vypadala za 100 nebo třeba jen za 50 let?

S takto dlouhodobou vizí se vám bude mnohem lépe sledovat následujících 5 zásad, které jsou nezbytné pro stabilitu a odolnost podnikání.

  • Úspěšnost firmy neurčuje jen účetní závěrka, ale komplexní pohled na tři klíčové oblastiekonomickou (např. struktura vedení, protikorupční opatření, omezení zbytečných výdajů apod) sociální (např. důraz na komunikaci se zaměstnanci, dialog s dalšími obchodními partnery, zacílení na lokální potřeby, spolupráce v rámci regionu, spolupráce se školami apod) a environmentální (např. sledování spotřeby vody a energií, opatření snižující uhlíkovou stopu, sledování výrobního cyklu od „kolébky po kolébku“, nakládání s odpady, či racionální inovace v otázce obalů)
  • Začněte tzv. analýzou udržitelnosti ve firmě – v souladu s bodem 1) věnujte čas interní revizi a sepište si, které oblasti dosud nesledujete, zda a jak vyhodnocujete náklady, kdy jste naposledy zjišťovali názory na vaši společnost uvnitř i vně, jaké jsou vaše dopady na okolí, jakou máte strategii pro nábor nových zaměstnanců a jak je úspěšná apod. Úvodní analýza je nesmírně důležitá a můžete ji zadat externí specializované firmě. Její výsledky ovlivní, jak efektivně si dokážete poradit s dalšími kroky a tudíž jak smysluplně a užitečně dokážete transformovat své podnikání v dlouhodobě udržitelné.
  • Věnujte více pozornosti vaší firemní kultuře a zaměstnancům – angažovanost pracovních týmů, jejich loajalita a kvalitní komunikace je účinnou prevencí před fluktuací a stabilizuje firmu zejména v těžkých časech. Zaměstnanci jsou vaší největší, byť mnohdy nejrizikovější investicí, proto se vyplatí této oblasti věnovat maximální pozornost, zaměřit se na kvalitu a v rámci komunikace i naslouchat.
  • Zajímejte se o názory a potřeby zainteresovaných stran, tzn. těch, kteří vašemu podnikání přinášejí nebo pomáhají vytvářet hodnotu. Patří sem, dodavatelé, odběratelé, zákazníci, ale mohou to být i banky, obce, stát, školy apod. Podívejte se z nadhledu, kdo je pro dlouhodobý úspěch firmy důležitý a nastavte s nimi pravidelnou komunikaci pomocí dotazníků, diskuzí na sociálních sítích, dnech otevřených dveří nebo v rámci fokusních skupin apod. A buďte otevřeni novým výzvám, pokud z této komunikace vyvstanou.
  • Buďte transparentní a autentičtí – sdílejte veřejně své hodnoty a definujte srozumitelně tvář firmy. Nebojte se veřejně přiznat chyby či nedostatky a ukázat lidskost. Jako majitel či jednatel se nebojte vyjádřit postoj firmy a sdílet, kam jdete a co chcete. V době krizové se vám to vyplatí. Pokud zákazníci někoho budou opouštět, pak anonymní a netransparentní dodavatele.