Nabídka koučinkových služeb

Neurocoaching

Je směr koučování využívající vědecké poznatky o fungování mozku.  Brain-based coaching je metodika kterou vyvinul psycholog David Rock, zakladatel akademie Neuroleadership v USA.

Když víme, jak pracují naše myšlenkové mapy, jak nás ovlivňují emoce a jak můžeme aktivovat racionální myšlení, máme lepší předpoklad řídit kvalitní komunikaci, vést efektivně týmy a zaměstnance a dosahovat svých cílů. O tom, jak úspěšně se nám daří jít naši životní a profesní cestu nerozhoduje štěstí, ale nastavení naší mysli.

Jak pracuji

 • Individuální koučink v 60-90 minutovém sezení
 • Série 12 koučovacích sezení
 • Plán spolupráce na 3 až 6 měsíců
 • Formou osobních sezení i on-line koučinku

Pro koho

 • Individuální klienti
 • Manažeři a podnikatelé
 • Firmy a jejich lídři

Co získáte

 • Sebeuvědomění a schopnost sebereflexe, zdravé sebevědomí, efektivnější komunikace a zvládání role lídra a manažera, kvalitnější plánování času i úkolů, schopnost stavět si reálné cíle.

Týmový koučink a facilitace

Lidé jsou jádrem firmy, tváří pro vaše obchodní partnery a současně tou nejdražší hodnotou vašeho podnikání. Bez nich Vaše firma nemůže prosperovat, ba ani existovat. Mohou být skutečným pokladem anebo nebezpečnou výbušninou. Proto se vyplatí pečovat o funkční týmy a kvalitní komunikaci.

Jak pracuji

 • Facilitace pracovních porad
 • Podpora při tvorbě funkčních pracovních týmů
 • Koučování projektových i pracovních týmů pro efektivní dosahování cílů

Pro koho

 • Týmy sestavené pro práci na projektech
 • Skupiny zaměstnanců v jednotlivých odděleních nebo menších firmách
 • Firemní týmy, kde vázne komunikace a plnění úkolů v termínech

Co získáte

 • Profesionální facilitací získáte přehledné a strukturované vedení skupinových diskuzí a konferencí.
 • Týmový koučink vnáší do firem přehlednou a nekonfliktní spolupráci lidí v rámci týmu, lépe chápou svoji roli, cíl i cestu k jeho dosažení.

Interní komunikace ve firmách

Nedostatečná nebo nekvalitní komunikace je zbytečnou brzdou a komplikací v životě firem. A pokud prochází organizace změnami, zavádí inovace či mění strukturu, je důkladná a precizní interní komunikace alfou a omegou k úspěšné aplikaci transformace.

Jak pracuji

 • Analýza stavu komunikace a definice problému
 • Nastavení programu pro práci s manažery a jejich zaměstnanci
 • Metodika pro komunikaci inovací ve firmách
 • Podpora a konzultace pomocí koučovací metody

Pro koho

 • Velké firmy a korporace
 • Start-upy a expandující firmy
 • Malé a střední firmy

Co získáte

 • Zlepšením interní komunikace ve firmě se odblokuje brzda ke konstruktivní spolupráci a angažovanosti zaměstnanců, zefektivní se denní procesy a daří se i zavádění inovativních řešení.

Workshopy a semináře

Schopnosti kvalitní a efektivní komunikace se lze naučit. Mé workshopy sestavuji na míru a reaguji na aktuální problém či téma, které firma řeší. Vždy však vycházím ze znalosti neurovědy a neuro-coachingu, případně psychometrické metodiky DISC.

Jak pracuji

 • Půldenní semináře či webináře
 • Celodenní workshopy osobně i v online formě
 • Dvoudenní workshop „Koučovací praktiky v leadershipu a vedení hodnotících pohovorů“

Pro koho

 • Velké firmy a korporace
 • Start-upy a expandující firmy
 • Malé a střední firmy

Co získáte

 • Know-how pro roli lídra a vedoucího týmů

ESG coaching

Problematika udržitelných strategií v podnikání a ESG projektů je nový obor, který vzhledem ke stále větší aktuálnosti získává své pevné místo ve firmách. Proces zavádění udržitelnosti a ESG má svá pravidla a postupy a současně vyžaduje transformaci myšlení u manažerů i výkonných pracovníků.

Jak pracuji

 • Individuální program sestávající z kombinace byznys koučování, neuro-koučinku a mentoringu ve spolupráci s odborníky z Fair Venture

Pro koho

 • CSR/ESG manažery
 • Majitele a jednatele firem
 • Všechny, kteří chtějí myslet udržitelně.

Co získáte

 • Know-how a mind set pro profesionální vedení ESG projektů i firemní strategie udržitelnosti

Diagnostika osobnosti DISC

Známe-li svůj styl jednání a naše typické vzorce pro řešení problémů, lépe zvládáme stresové situace a chápeme i jednání a přístup ostatních lidí. Psychometrická diagnostika DISC pomáhá jednotlivcům, manažerům i týmům definovat své silné a slabší stránky a využít této znalosti pro rozvoj a zlepšení komunikace.

Jak pracuji

 • On-line psychometrické testování, závěrečná zpráva pro respondenta, konzultace s výkladem závěrečné zprávy a plán pro osobní rozvoj.

Pro koho

 • Pro manažery na všech úrovních
 • Pracovní týmy
 • Jednotlivce, kteří chtějí pracovat na svém rozvoji

Co získáte

 • Osobnostní diagnostiku pro nastavení programu osobního rozvoje
 • Klíč k sestavování efektivních pracovních týmů
 • Nástroj pro kvalitní nábor manažerů a úspěšný onboarding