Reference

Případové studie

MEA

MEA Group s.r.o.

Firma MEA je česká pobočka německé korporace v oblasti metalurgie. Vlastní továrnu s 250 zaměstnanci v Plzni a je uspořádána do 3 divizí. Jelikož se jedná o výrobní firmu, je velká část zaměstnanců dělnických profesí, management je složen převážně z německých jednatelů a partnerů.

Jednatel pan Kotzem, zodpovídající za oblast HR se na mě obrátil se zadáním – vrátit firmu v Plzni mezi přední zaměstnavatele v kraji, kde se firma na začátku svého působení v ČR nacházela. V důsledku organizačních změn a restrukturalizace se během posledních let málo dbalo na kvalitní leadership a rozvoj manažerů, což se negativně odrazilo na pověsti firmy na zaměstnaneckém trhu.

Společně s jednatelem a personální ředitelkou paní Putnovou jsme naplánovali rozvojový program, který byl spuštěn v polovině roku 2019. Ve firmě jsem vedla sérii dvoudenních workshopů a týmový koučink středního a nižšího managementu.

Můj program byl založen na metodice „Brain-based Coaching“ neboli vedení lidí a komunikace podle mozku. Manažeři byli rozděleni do 3 skupin a ve 2 denních turnusech se seznámili s podstatou kvalitního leadershipu, s modely pro komunikaci se zaměstnanci, vedení porad a hodnotících pohovorů. Vedle teoretické části měli možnost praktikovat a zkoušet získané poznatky. Zaměření a náplň workshopů se mírně lišila podle specifik týmů, které spadaly do kompetencí jednotlivých manažerů. Kratší formu workshopu jsem dodávala i pro nejvyšší vedení firmy v německém jazyce. V další fázi je plánován individuální rozvojový koučink pro klíčové manažery.

Od března 2020 je projekt přerušen kvůli světové pandemii, protože firma nemůže z organizačních i praktických důvodů pořádat on-line vzdělávání pro zaměstnance. Další pokračování rozvojového programu bude pokračovat po uvolnění restrikcí. Při plánování rozvojového programu kladu důraz na pyramidální posloupnost, tzn. od nejvyššího managementu směrem dolů k vedoucím provozu.

WM autodíly

WM Autodíly spol. s r.o.

Společnost WM Autodíly je rovněž českou pobočkou německé rodinné korporace. Jedná se o velkoobchod s náhradními díly a vybavením pro autoservisy a dílny. Česká divize má sídlo na Praze západ a 5 regionálních poboček po celé ČR. Je vedena jedním českým jednatelem, s jednoduchou manažerskou strukturou, a v ČR má 65 zaměstnanců.

Cílem rozvojového plánu je zlepšit výkonnost na pobočkách, nastavit program vzdělávání pro obchodníky, zlepšit manažerské a komunikační dovednosti vedoucích poboček a tím povýšit firemní kulturu a stabilizovat a rozšířit dealerskou síť. Na program není vyčleněn konkrétní budget, proto postupujeme v dílčích úsecích a já zakládám své další kroky na potřebách vyplývajících ze situace ve firmě i na trhu.

Rozvojový program obsahuje celodenní workshopy zaměřené na kvalitní leadership a efektivní komunikaci a je založený na metodice„Brain-based Coaching“ neboli vedení lidí a komunikace podle mozku. Workshopy jsou organizované pro vedoucí poboček. V další fázi zavedeme mentoringový online program pro vedoucí pracovníky, a dále vzdělávání pro obchodníky založené na získání teoretických znalostí z obchodní diplomacie a komunikace a individuální praktický trénink. Dále bude následovat individuální práce podle potřeb a preference managementu na rozvoj jednotlivců. U firmy WM také prosazuji vést harmonogram vzdělávání a kurzů rozvoje vertikálně, tzn. odshora dolů.

Jednatel firmy pracuje na svém osobním rozvoji leadra v rámci konceptu TAB.