Máte strach delegovat? Pak jsou tyto 4 tipy právě pro Vás.

Jednou z největších překážek růstu v malém podniku je neschopnost a neochota majitele delegovat. V určitém okamžiku se úspěšné podnikání stane příliš velkým a příliš složitým na to, aby ho jedna osoba zvládla, bez ohledu na to, jak inteligentní, pracovitý a vášnivý jste podnikatel. A zatímco na intelektuální úrovni jistě víte, kdy nastal čas pustit otěže, stále tuto myšlenku odkládáte.

Jak jste na tom s delegováním pravomoci a odpovědnosti na vaše zaměstnance? Bojíte se, že nebudou schopni převzít úkol a naplnit vaše očekávání? Jste přesvědčen/a, že si všechny důležité kroky ve firmě musíte dělat sám/a? Pak si nejprve rozmyslete, jestli chcete růst a jak chcete trávit svůj další život.

Sepsala jsem čtyři tipy, které vám pomohou proces delegování nastartovat, a hlavně strukturovaně plánovat.  Tak, abyste si udržel/a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, a vaši kolegové správně pochopili, co se od nich žádá:

  1. Chyby vás nezabijí

Zaměření na detail je dobrá vlastnost v každém podnikání, ale když se promění v perfekcionismus, nesnášenlivost nebo strach z jakékoli chyby, stane se tento dobrý rys obrovským handicapem.

Je to váš problém? Bojíte se delegovat, protože nesnesete pomyšlení na to, že ostatní udělají chybu nebo jen věci řeší jiným způsobem? Přiznejte sami sobě, v čem tkví vaše obava – neznají byznys tak dokonale jako vy? Nejsou tak chytří a je jim jedno, jak vše dopadne? A co nejhoršího se stane, když udělají chybu? Pokud se v předchozím odstavci poznáváte, začněte nejprve pracovat na sobě – učte se srozumitelně formulovat očekávaný cíl, komunikovat vstupní informace a pravidla a vyjádřit správně odpovědnost, kterou kolegům předáváte. Je to výzva pro vás – naučit se správně delegovat. Svůj um si vyzkoušejte nejprve na úkolech, kde případná chyba nebude mít fatální důsledky. A pokud se stane – je to cesta učení nejen pro vaše zaměstnance, ale i pro vás. Nic nejde napoprvé perfektně.

  1. Zaveďte kontrolní mechanismy

Delegování odpovědnosti se nestane ze dne na den. Jako majitel firmy byste neměl ztratit kontrolu nad danou oblastí, to by mohlo nepozorovaně změnit tvář a vnímání kvality vaší firmy. Rozhodně ale opusťte tzv. mikromanagement. K jednomu cíli vede více cest, každý má tu svou a vy se přeci nedokážete naklonovat. Naplánujte organizovaný systém pravidelných porad a namátkových kontrol, abyste zejména v počátku byl/a průběžně informován/a.

Důvěřujte, že váš manažer má snahu obstát a zasloužit si vaše uznání, ale někdy to může trvat měsíce nebo dokonce roky. Bez pravidelných interakcí s vámi v procesu předávání odpovědnosti by byl nucen mnohdy improvizovat. Přechod z majitele malého podnikání na lídra středně velké firmy zahrnuje transformaci procesů a novou organizační strukturu. Když se vám to povede, jste na dobré cestě k rostoucí prosperující firmě a vlastní svobodě!

  1. Investujte do školení

Chytrý majitel se obklopuje velmi schopnými lidmi. Smiřte se s myšlenkou, že do budoucna nebudete nejchytřejším ve všech oblastech vašeho podnikání. Od toho přeci máte jednotlivé manažery.  A navíc, vy přeci potřebujete manažery kategorie A, abyste mohli řídit firmu této „Ačkové“ kvality. K tomu potřebujete také vzdělávací programy pro zaměstnance na stejně vysoké úrovni. Zmapujte možnosti externího vzdělávání, nezapomeňte na interní mentoringový program, křížový trénink, koučink, a další moderní, a hlavně efektivní možnosti rozvoje zaměstnanců. Bude Vás to něco stát, ale tyto investice by se Vám měly mnohonásobně vyplatit.

  1. Delegujte správným lidem

Jistě znáte přísloví „komu není dáno, tam ani smrt nebere“. Nebývá vždy výhra zaměstnat příbuzné, či děti našich kamarádů bez toho, aby prošli regulérním výběrovým řízením. Naopak se to může stát vaší fatální chybou, protože školením ani mentoringem nedoženete základní vzdělání a schopnosti, které pro danou práci člověk musí mít. Nejen sympatie, důvěra a reference přátel jsou důležité. Než si vytvoříte finální manažerský tým, na který budete delegovat, věnujte velkou pozornost výběru osobností. A na co byste neměli zapomenout? Vzdělání, předchozí praxi, osobní zájmy a talenty, ale i diagnostiku osobnosti (např. pomocí psychometrického testování DISC), jeho/její osobní zájem o danou pozici a motivační faktory, a také váš dojem z přijímacího pohovoru.

Právě to, na koho budete odpovědnost delegovat často předurčuje, jak rychlý, hladký a úspěšný tento proces bude.

Co je skutečný strach z delegování?

Ruku na srdce, často je to strach z vlastního selhání a neochota vystoupit z komfortní zóny. Vždyť mnohem jednodušší je hledat „bubáky“ v našem okolí a neopouštět zavedený systém i když už dávno nevyhovuje. Blíží se vaše firma velikostí ke 20 zaměstnancům? Pak je nejvyšší čas. Přestaňte se zabývat v myšlenkách obavami a nevýhodami delegování a začněte strategicky plánovat celý proces s postupným delegováním některých pravomocí. Chybí vám motivace s tímto procesem začít? Zkuste si představit, že se Vám podařilo vychovat si manažerský tým, který dokáže spolehlivě zvládnout kvalitní provoz firmy, dokonce nosit nové nápady, vidět a zvládat výzvy dnešní doby, úspěšně jste zvládli rok 2021 se všemi výzvami a hrozbami a vy se cítíte být svobodný/á a dokonce odjet bez obav na dovolenou.

Právě nyní je ten správný čas, protože současná krize urychlila tempo, ve kterém se firmy musí umět adaptovat a transformovat na „novou dobu“. A pokud Vám mé 4 tipy daly impuls pro vlastní zdokonalování, ale postrádáte podporu odborníků a zázemí podnikatelů s velmi podobnými problémy, pak je tu koncept TAB Board