Podporujeme Rok nových příležitostí

Podnikatelské příležitosti
Asociace malých a středních podniků a živnostníků vyhlásila rok 2021 Rokem nových příležitostí. A my s TAB Board CZ jsme jeho součástí.

Letošek bude rokem velkých změn, na které je nutné se adaptovat. Cílem projektu Rok nových příležitostí tak je ukázat malým a středním firmám a živnostníkům cesty ke zvládnutí změn vyplývajících z krizového ekonomického období a k využití nových příležitostí a přístupů k podnikání.

Abychom mohli efektivně reagovat na změny, přijímat nejrůznější opatření, a i v nejisté době dále rozvíjet svůj byznys, je třeba v prvé řadě vědět, zda je naše firma připravena reagovat na výzvy letošního roku.

Jak to však zjisti? Odpověď můžete nalézt například ve webináři regionálních ředitelek TAB Board Lenky Heuerové a Ivy Černé, který byl realizován v rámci projektu Rok nových příležitostí 2021

Dozvíte se mimo jiné:

  • Jak na zhodnocení byznys situace na trhu. Jak pracovat s modelem organizace pro transformaci firmy
  • Jak důležité je stanovit si byznys cíle pro další rozvoj podnikání. O důležitosti strategického plánování pro udržení zdravé firmy
  • Jaké konkrétní nástroje využívají členové TAB pro kvalitní řízení a plánování