Proč je užitečné znát motivátory a hybné síly?

Jaké máme motivátory a jak je ovlivňují naše hybné síly? Zkrátka, co je ta mrkev, za kterou se každý den ženeme a mnohdy si ji vůbec neuvědomujeme? A co "mrkev" pro zaměstnance? To je teprve záhada – každému se nezavděčíte standartními benefity a jen peníze už nejsou motivující.

Můj klient mě inspiroval k článku o motivátorech a hybných silách. Má v týmu manažerů ambiciózního, vzdělaného a inteligentního kolegu s řídícími schopnostmi, ale jeho ambice se neshodují s firemní tváří a slibem značky na trhu. Bonusy ani sankce nefungují a můj klient vyčerpal všechny dostupné možnosti, jak kolegu motivovat a vysvětlit mu, že své roli musí naplňovat hodnoty a cíle firmy.

Každá záhada má řešení, a v tomto případě nám může pomoct i věda, protože motivátory a hybné síly se dají změřit. Já používám psychometrické testování PIAV, jehož výsledek je dobrý podklad pro další komunikaci se zaměstnanci a zejména s novými kandidáty na klíčové strategické pozice ve firmě. Každý totiž vidí motivaci a smysl svého dělání v něčem jiném a hybné síly určují, jakým směrem se vydáme k našemu cíli.

Jaké motivátory měříme? Podle vědecké metodiky PIAV (Personal, Interst, Attitude, Values) hodnotíme 6 základních motivátorů:

  • Teoretický říká, jakou hodnotu pro nás mají znalosti
  • Ekonomický určuje, zda nás motivují peníze a hmotné statky
  • Estetický ovlivňuje, jak moc je pro nás důležité okolí, harmonie a estetika
  • Sociální má na svědomí naši potřebu pomáhat a prospívat druhým lidem
  • Individualistický zase prozradí, zda potřebujeme mít vliv a osobní uznání
  • Tradiční zodpovídá za to, jak potřebujeme mít nastavené normy a zda respektujeme pravidla

A to není vše. Naše chování v rámci motivátorů ovlivňují hybné síly. Pro někoho může být například v oblasti Znalostí hybnou silou instinkt a pro jiného intelekt. A tak dále…. Podrobnější vysvětlení této metodiky vyžaduje individuální konzultaci.

Výsledkem testování je velmi přínosný materiál, který slovně definuje, co je naše životní poslání a v jaké roli se my i naši kolegové ve firmě budeme cítit spokojení a dobří. V neposlední řadě nás také konfrontuje se skutečností, zda naše hodnoty nebo hodnoty kolegů korespondují s hodnotami firmy.

Na základě PIAV zprávy je o čem se bavit a posunout diskuzi o té sladké “mrkvi” na vyšší úroveň.