Proč jednáme, jak jednáme?

Jaký jste typ člověka? Jak přistupujete k lidem a úkolům? Metodika DISC vám mimo jiné přiřadí i barevné spektrum. Takže můžete být osobnost červená, dominantní a plná ohně, nebo žlutá inspirativní, stále v oblacích. A co když u vás převažuje zelená - zemitá barva stálosti? Anebo modrá, která hovoří o smyslu pro data, čísla a pravidla a je symbolem vody.

Máme rozdílné vzorce chování, rozdílně se stavíme k úkolům a výzvám, každý máme své řešení problémů. Vztahy jsou pro jednoho smyslem života a pro jiného nedůležitým rozmarem plným emocí. Zkrátka jsme každý jiný, unikátní osobnosti, které nemají na světě kopii. Ale vrána k vráně sedá, což v pracovním týmu nemusí být vždy výhra.

Taky se vám stává, že potkáte cizího člověka a máte pocit, že si rozumíte, mluvíte stejnou řečí a shodnete se na světonázoru? Kolikrát nemusíte ani nic moc vysvětlovat a spolupráce funguje. Nebo se shodnete v přístupu k úkolům a vidíte nepřítele svého neúspěchu v naprosto stejném kolegovi…. Jindy se chcete zaměstnat ve vysněné firmě a získat pozici snů, ale ouha – váš šéf je člověk z jiného těsta a atmosféra, kterou v oddělení vytváří, vás zklamala, prostě si vůbec nerozumíte, nenacházíte shodu v komunikaci, i když čistě teoreticky jste vhodným specialistou na tuto pozici.

Pomalu se přesuneme z obecné psychologie do pracovního prostředí, kde právě osobnostní profil určuje, zda se pro danou práci hodíme a jak efektivně dokáže pracovat konkrétní tým lidí.  Zkušenosti a vzdělání nejsou vše a osobnostní rysy podle přijímacího pohovoru a CV neodhalíte. Proto jsem zastáncem psychometrického testování, které nám lépe odkryje silné a slabé stránky osobnosti, potenciál pro rozvoj, oblasti pro možné zlepšení a role v týmové spolupráci. Mluvím o testování DISC, metodě, která popíše naše preferované vzorce chování podle kombinace čtyř hlavních osobnostních rysů – Dominance, Inspirátor, Stálost, Analytik a pravidla (Compliance).

A právě unikátní kombinace těchto hlavních 4 rysů nám přiřadí i nejvhodnější roli v týmu, odhalí ideální pracovní prostředí a definuje maximální hodnotu pro organizaci. Zda jste nejefektivnější v roli ředitele, motivátora, inspirátora, poradce, podporovatele, koordinátora, analytika nebo reformátora je klíčové pro váš osobní úspěch v práci i efektivitu a dobré fungování celého týmu.

Metodika DISC je tradiční, osvědčená a jednoduchá. Pracují s ní různé psychometrické společnosti po celém světě a pomohla již tisícům firem, vyvarovat se chybám v náboru manažerů i slepému přeřazování lidí z pozice na pozici. Každý jsme totiž v něčem dobří, jen se někdy omylem nacházíme ve špatný čas na špatné pozici. Velmi nešťastné může být i povýšení specialisty do pozice vedoucího. Nová role totiž vyžaduje zcela jiné silné stránky a vy přijdete o výborného odborníka, a získáte špatného šéfa.

DISC není všemocná metoda, ale při náboru a restrukturalizaci firem je velmi užitečným nástrojem do čtyřlístku: Vzdělání, zkušenosti, osobní pohovor a psychometrické testování.